หน้าหลัก HR
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
5 เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง บทความ
6 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
7 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
8 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
9 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
10 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
11 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
12 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
13 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
14 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
15 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
16 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
17 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
18 มี Roadmap
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
บทความ
19 ทำไมต้องอินเดีย ? (ภาค 1) บทความ
20 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
21 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
22 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ
23 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
24 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
25 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ