หน้าแรก หน้ารวมบทความ หลักสูตร การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป ? สำคัญจริงหรือ

หลักสูตร การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป ? สำคัญจริงหรือ


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ :   จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

         หลายบริษัทที่กังขาอยู่ระหว่างการใช้งบประมาณเพื่อการฝึกอบรมพนักงาน ใช้เท่าไรดี?หรือแค่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อบรมคนเก่าบ้างพอหอมปากหอมคอ สำหรับนัก HRที่ดีนั้นต้องมองพนักงานในองค์กรตั้งแต่แรกเข้าแบบ 360 องศา (ทำอย่างไรให้เขาอยู่ได้ตั้งแต่วันแรกถึงวันเกษียณแบบสบายใจได้ทำงานเต็มความสามารถ)บางคนจบใหม่มาแบบป้ายแดง ต้องการเข้ามาทำงานเพื่อหาประสบการณ์จริงและยืนอยู่คู่องค์กรแต่เมื่อเจอเรื่องเล็กๆสะกิดความคับข้องใจน้องก็ตัดสินใจลาออกไปแบบไม่ร่ำลา บางคนพนักงานเก่าที่อื่นแต่ใหม่ที่นี่อาจมาแบบเก๋าเกินเรียน ป้อนข้อมูลเท่าไร ดูน้องจะรู้ไปกว่าพี่และบางคนเก๋าแบบเซียนทำงานแท้จริง พร้อมรับข้อมูลในองค์กรแต่ได้รับการสอนงานไม่เป็นน้องก็ลาออกอย่าง “น่าเสียดาย” แต่ละคนไม่ว่าจะมาจากที่ใดเมื่อเริ่มงานใหม่ถือว่า”เป็นพนักงานใหม่”ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร นโยบายที่แตกต่างกันไป

หลักสูตร การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป ? สำคัญจริงหรือ

         สิ่งที่นัก HR และ HRD ลืมไม่ได้คือ ทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้น “หล่อหลอมเป็นรากแก้วขององค์กร ” (Roots of Organization) ตั้งแต่แรกเข้าพร้อมเตรียมสร้างพิมพ์นิยมที่ดีให้เป็นรุ่นพี่ที่ดี รับและส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดต่อเนื่องแก่รุ่นต่อไป  แต่รุ่นพี่ที่อยู่นี่สิ ?? จะทำอย่างไร เคี่ยวเข็นอย่างไรให้เป็น “ดาวเด่น”

         หลายบริษัท นัก HR ได้เปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาคนอย่างขั้นบันไดและประสบความสำเร็จมาแล้ว หากบริษัทของท่านประสบปัญหาสอนงานไม่เป็น ? เป็นที่ปรึกษาไม่เก่ง?ทำอย่างไรให้พนักงานใหม่เก่งเท่ากับตลาดแรงงาน ? ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป  การสอนงาน (Coaching)และการเป็นที่ปรึกษา(Consulting) จะช่วยสร้าง Brand Royalty แก่องค์กรอย่างถาวร

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 22 ธันวาคม 2563

จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action Plan

ระบบประเมินผลKPI ช่วยทำให้องค์กรคัดเลือกคนเก่งโดยอัตโนมัติ คุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบและเพิ่มกลยุทธ์ในการแข่งขัน หากวางระบบการดำเนินการ(Action Plan)ที่ดี ผู้บริหารสูงสุดเห็นความสำคัญ มอบหมายผู้รับผิดชอบ

Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling

Human Touch ถูกพูดถึงในการดูแลรักษาสุขภาพ มุมมองการมีจิตบริการมานาน ควบคู่กับคำว่า Empathy (การเอาใจใส่) ซึ่งหากพูดถึงแง่การลงมือปฏิบัติงาน Human Touch มีแนวทางนำไปใช้ได้อย่างไร ?

ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET

ในช่วงที่ผู้เขียนได้ฝึกงานและทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลต่างประเทศ ได้สังเกต รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมการดูแลผู้รับบริการของบุคลากรทางการแพทย์หลายกลุ่ม ทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน

จิตวิทยาบริการ

หลัก “จิตวิทยาบริการ (Service Psychology)” ได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมภาคการบริการมาช้านาน การทำงานที่ต้องมีการติดต่อ สื่อสารส่งผ่านบุคคล

เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ

คำพูดเป็นปราการด่านแรกแห่งความสำเร็จในอาชีพ เป็นการแสดงออกด้วยวจนภาษาดึงดูดผู้คนเข้ามาสนใจหรือผลักออกไปจากจากวงโคจรชีวิต โดยเฉพาะงานที่ให้บริการทั้งทางแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะการพูด

แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ TRM

แบบสอบถาม Training Needs เพื่อสอบถามพนักงานในองค์กร ผลของคำตอบในแบบสอบถามนั้น นำมาเพื่อใช้ประเมินหาหลักสูตรที่จำเป็น (Training Needs) ในการอบรมต่อตำแหน่งงานไม่ใช่หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม