หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ทำไมต้องทำ OKRs ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     OKRs คืออะไร? OKRs ย่อมาจาก Objectives and Key Results ซึ่งเป็นวิธีการกำหนดเป้าหมายและวัดผลการทำงานของบุคคล ทีม หรือองค์กร โดยมีหลักการดังนี้

        - Objectives เป็นเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น เพิ่มยอดขาย 20% ในไตรมาสที่ 4

        - Key Results เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย เช่น เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 10% เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า 15% เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 80%

        - OKRs ต้องเป็น SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) คือ เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ เหมาะสมกับบริบท และมีกำหนดเวลา

        - OKRs ต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการทำงาน

     ทำไมต้องทำ OKRs? เหตุผลหลักคือ OKRs ช่วยให้บุคคล ทีม และองค์กรสามารถ

        - สร้างภาพรวมและทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการทำงาน

        - เสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างสมาชิก

        - เพิ่มความโปร่งใสและการรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย

        - เพิ่มความคล่องตัวและการปรับตัวตามสถานการณ์

        - เพิ่มความกระตือรือร้นและความพยายามในการทำงาน

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?