หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

OKRs ควรมีกี่ข้อ ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     OKRs ย่อมาจาก Objectives and Key Results ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางเป้าหมายและวัดผลการทำงานของบุคคล ทีม หรือองค์กร OKRs ช่วยให้เราสามารถกำหนดว่าเราต้องการทำอะไร (Objectives) และจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำสำเร็จ (Key Results)

      OKRs ควรมีกี่ข้อ? ไม่มีคำตอบที่แน่นอนว่า OKRs ควรมีกี่ข้อ เพราะจำนวนข้อที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ประเภทของเป้าหมาย และช่วงเวลาที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม หลักการทั่วไปคือ OKRs ควรมีข้อเป้าหมาย (Objectives) ไม่เกิน 3-5 ข้อ และแต่ละข้อเป้าหมายควรมีตัวชี้วัด (Key Results) ไม่เกิน 3-5 ตัว เพื่อให้ OKRs เป็นไปในแนวทาง SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) และไม่ทำให้เกิดความสับสนหรือซ้ำซ้อนกัน

     การตั้ง OKRs ที่มีจำนวนข้อที่เหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ OKRs ที่ไม่มีจำนวน

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?