หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     OKRs คือระบบการตั้งเป้าหมายและวัดผลที่ใช้โดยบริษัทชั้นนำในวงการเทคโนโลยี เช่น Google,Netflix และ Twitter เพื่อสร้างความสอดคล้องและเป็นแรงจูงใจให้กับทีมงาน OKRs ย่อมาจาก Objective Key Results ซึ่งแปลว่า วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ

     OKRs เริ่มที่บริษัท Intel ในปี 1974 โดย Andy Grove ผู้เป็น CEO ของ Intel เมื่อเห็นว่าการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ไม่เพียงพอสำหรับการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ Grove จึงคิดค้น OKRs เพื่อให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เชื่อมโยงกันระหว่างระดับต่างๆ และวัดผลได้อย่างมีข้อมูล เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงต่อเนื่อง

     OKRs ได้รับความนิยมมากขึ้นใน Silicon Valley เมื่อ John Doerr ผู้เป็น Board Member ของ Google ได้นำ OKRs เข้าไปใช้ใน Google เมื่อปี 1999 เมื่อ Google เพียงแค่ Start up เล็กๆ OKRs ช่วยให้ Google สามารถบริหารจัดการผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก

     OKRs ไม่ได้ใช้เฉพาะในบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับองค์กรขนาดใหญ่ เล็ก หรือแม้กระทั่งบุคคล เพื่อช่วยให้การตั้งเป้าหมายและวัดผลเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?