หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

Key Action คืออะไร ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Key Action คืออะไร ? คำถามนี้อาจทำให้คนหลายคนสงสัยว่า Key Action มีความหมายอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรในการทำงานหรือการเรียนรู้ ในบทความนี้ เราจะพยายามอธิบายและตอบคำถามนี้ให้คุณเข้าใจ

     Key Action เป็นเทคนิคการกำหนดเป้าหมายและวัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และมีกำหนดเวลาในการทำงาน โดย Key Action จะประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ

     - Key: เป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้จากการดำเนินงาน เช่น เพิ่มยอดขาย 20% ลดต้นทุน 10% เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 30% เป็นต้น

     - Action: เป็นกิจกรรมหรือแผนการดำเนินงานที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น สร้างแคมเปญการตลาดใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น

     Key Action ช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้คุณสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกระจ่างชัด

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?