หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?


วันที่ : 09 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ระบบประเมินผล OKRs คือ ระบบที่ใช้กำหนดเป้าหมายและวัดผลการทำงานขององค์กร หรือทีม หรือบุคคล โดยอิงตามหลักการของ Objectives and Key Results (OKRs) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายๆ องค์กรชั้นนำ เช่น Google, Intel, Netflix, Spotify เป็นต้น

     Objectives (O) คือ เป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น เพิ่มยอดขาย, สร้างสินค้าใหม่, พัฒนาทักษะการสื่อสาร เป็นต้น Objectives ควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน มีความท้าทาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

     Key Results (KR) คือ เกณฑ์การวัดผลที่ใช้ตรวจสอบว่าได้บรรลุ Objectives แล้วหรือยัง เช่น เพิ่มยอดขายจาก 10% เป็น 20%, สร้างสินค้าใหม่อย่างน้อย 3 ชิ้น, เข้าร่วมโครงการอบรมการสื่อสาร 2 ครั้ง เป็นต้น Key Results ควรเป็นเกณฑ์ที่มีตัวเลข สามารถติดตามได้ และแสดงผลได้อย่างชัดเจน

     ระบบประเมินผล OKRs จะช่วยให้องค์กรหรือทีมหรือบุคคลสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?