หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

Personal OKRs คืออะไร ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Personal OKRs คืออะไร ? คำถามนี้อาจจะทำให้คนหลายคนสงสัยว่าเป็นเครื่องมือใหม่ล่าสุดสำหรับการบริหารเวลาและการทำงาน แต่จริงๆแล้ว Personal OKRs เป็นเพียงวิธีการกำหนดเป้าหมายและวัดผลการทำงานของตัวเอง โดยใช้หลักการของ OKRs (Objectives and Key Results) ที่ถูกใช้ในองค์กรหลายแห่ง

     Personal OKRs มีประโยชน์อย่างไร ? การใช้ Personal OKRs จะช่วยให้คุณมีความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายส่วนบุคคล และติดตามความก้าวหน้าของตัวเองได้อย่างมีระบบ คุณจะสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ตามสถานการณ์และความต้องการของตัวเอง และไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการประเมินผลการทำงานของคุณ

     Personal OKRs ประกอบด้วยอะไร ? Personal OKRs ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ Objectives (O) และ Key Results (KR) Objectives เป็นเป้าหมายที่คุณต้องการที่จะบรรลุในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น "ฉันต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ" Key Results เป็นตัวชี้วัดที่จะบอกว่าคุณได้บรรลุ Objectives ไปถึงขั้นไหน เช่น "ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง" "ฉันสามารถผ่านการสอบ TOEIC ได้ 800 คะแนน" "ฉันสามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการของบริษัทได้อย่างมืออาชีพ"

     Personal OKRs ควรมีจำนวนเท่าไหร่ ? ไม่มีข้อกำหนดที่แน่ชัดว่า Personal OKRs ควรมีจำนวนเท่าไหร่ แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ควรมี Objectives เกิน 3-5 เป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา (เช่น เดือน, ไตรมาส, ปี) เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ Key Results ของแต่ละ Objectives ไม่ควรเกิน 3-4 ตัวชี้วัด เพื่อให้คุณสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?