หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

OKRs หลักการคืออะไร ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายและวัดผลการทำงานของบุคคล ทีม หรือองค์กร OKRs ช่วยให้เราสามารถสร้างความชัดเจน สอดคล้อง และมีความสำคัญในการทำงานที่เราต้องการ

     OKRs ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ

     - Objectives : เป็นเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น เพิ่มยอดขาย 20% ในไตรมาสถัดไป

     - Key Results : เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของ objectives เช่น เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 10% เพิ่มจำนวนการซื้อซ้ำ 15% เพิ่มค่า conversion rate 5%

     OKRs  ช่วยให้เราสามารถติดตามและปรับปรุงผลการทำงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ OKRs  ไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วลืม OKRs  เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เช่น กำหนด OKRs  ตรวจสอบ OKRs  แก้ไข OKRs

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?