หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

MBO ย่อมาจากอะไร ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     MBO ย่อมาจาก Management by Objectives ซึ่งเป็นวิธีการบริหารงานที่มุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายและวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร โดยให้เป้าหมายที่กำหนดขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของงานได้

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?