หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

OKRs มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     OKRs ย่อมาจาก Objectives and Key Results ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางเป้าหมายและวัดผลการทำงานขององค์กรหรือทีม โดย OKRs ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ

     - Objectives : เป็นเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น เพิ่มยอดขาย 20% ในไตรมาสที่ 4

     - Key Results : เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ จำนวนการสั่งซื้อ จำนวนการแนะนำผู้อื่น

     OKRs ช่วยให้องค์กรหรือทีมสามารถสร้างความชัดเจนและความสอดคล้องในการทำงานได้ เพราะ OKRs จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร เพื่อบรรลุเป้าหมายอะไร และจะวัดผลอย่างไร OKRs ยังช่วยให้องค์กรหรือทีมสามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการทำงานได้ตลอดเวลา

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?