หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     แนวคิด OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นวิธีการที่ช่วยให้องค์กรหรือบุคคลกำหนดเป้าหมายและวัดผลการทำงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดนี้จะมีการกำหนดว่าเป้าหมายหลัก (Objectives) คืออะไร และจะใช้ตัวชี้วัดหลัก (Key Results) เพื่อวัดความสำเร็จของเป้าหมายนั้น ๆ อย่างไร

     การประเมินผลของ OKRs จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่องค์กรหรือบุคคลกำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว การประเมินผลจะทำในทุก ๆ ไตรมาส (Quarterly) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการทำงานได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บางครั้งองค์กรหรือบุคคลอาจจะต้องการประเมินผลในระยะเวลาที่สั้นกว่าหรือยาวกว่าไตรมาส เช่น เดือนละครั้ง (Monthly) หรือปีละครั้ง (Annually) ขึ้นอยู่กับลักษณะของเป้าหมายและความต้องการขององค์กรหรือบุคคล

     ไม่ว่าจะประเมินผลในระยะเวลาใด แนวคิด OKRs จะช่วยให้องค์กรหรือบุคคลสามารถติดตามและปรับปรุงการทำงานได้อย่างดี

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?