ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน ?

ออเรียนทอล ฟีนิกซ์

"Move On Together"


สอนสนุก • เข้าใจง่าย • นำไปใช้ได้จริง

"ข้อคิดการทำงานกว่า 20 ปี บนเส้นทางวิชาชีพของเรา"

phoenix head

ออเรียนทอล ฟีนิกซ์


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2002 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด

-- " Move On Together " --รับข้อมูลข่าวสารจาก ออเรียนทอล ฟีนิกซ์


 • ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์แนะนำบริษัท
  AJ weerada

  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และวิทยากรที่ปรึกษา

  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


  วิทยากรและที่ปรึกษาองค์กร ภาครัฐ เอกชน ประสบการณ์ 1,500 องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ด้านจัดฝึกอบรม ที่ปรึกษา การออกแบบระบบ ติดตามประเมินผล การพัฒนาองค์กร และวิจัยองค์กร และบริหารทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการอบรม การทำงานจริง มากว่า 20 ปี"


  บริการของเรา - Our Services


  training

  บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมบุคลากรระดับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ภาครัฐและเอกชน บริการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย In-House Traning / Public Training / E-Learning / Live streaming Training ด้วย Platform ที่พัฒนา โดยทีมงานมืออาชีพ มีหลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษ กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยด้วยเครื่องมือพัฒนา แบบ 4D ตอบโจทย์องค์กร โดยเน้นหลักการ Implementation

  รายละเอียด
  consulting

  บริการที่ปรึกษา

  บริการด้านที่ปรึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา การประเมินผลงาน การลดต้นทุน และมาตรฐานงานบริการ (ภายใน-ระหว่างประเทศ)

  รายละเอียด
  od

  บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

  บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ได้แก่ หลักสูตร OD,Team building,ESB,KPIs,OKRs,Super Leadership และอื่นๆ

  รายละเอียด

  บริการฝึกอบรมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ที่ทำให้คุณไม่ลืม!

  Presented by: Oriental Phoenix

  หลักสูตรฝึกอบรมภายใน IN-HOUSE TRAINING

     หลักสูตรแนะนำ 


  New!!! หลักสูตรพัฒนาการบริการ 9 หลักสูตร

  brochure ESB


  Click! เลือกหลักสูตรข้างล่างนี้  1. หลักสูตร เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ (Service Standard)

  2. หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB)

  3. หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)

  4. หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ (AIDET in Healthcare)

  5. หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์ (Keyword Pitching and Growth Mindset)

  6. หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน (The Effectiveness Communication)

  7. หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน (Complaints Handling & Negotiation)

  8. หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

  9. หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ (Train to the Trainer for ESB Team)


  หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB)

  หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB)

  สำหรับหลักสูตร Excellence Service Behavior (ESB) ในคอร์สนี้ เน้นการสอนเชิงรุก (Proactive) สาธิตแบบRole Playing & Case Study ตัวอย่างมาตรฐานการบริการ (Service Standard) ที่มีคุณภาพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

  ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs (Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ

  หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ

  OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

  นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

  หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

  หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

  หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “ แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง”

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

  การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร The Best Personality

  หลักสูตร The Best Personality

  ไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไร ไม่ต้องสวยหล่อเลิศแบบสวรรค์สรรสร้าง บุคลิกภาพดีสร้างคุณเกิดได้ แค่คุณเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง สร้างความมั่นใจ คำพูดคมกริบเยี่ยงผู้นำ แน่นอน!!! ใครก็อยากอยู่ใกล้ สุดประทับใจแรกพบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

  สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

  หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

  ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่เปิดอบรม Now Opening Public Training

  หลักสูตร นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ (Present Like A Professional)

  หลังจากอบรมหลักสูตรนี้ คุณมีความมั่นใจและมีเทคนิคการนำเสนองานที่หลากหลายโดดเด่นน่าสนใจ เน้นการอบรมทั้งแบบการพูดผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง


   วันที่ : 

  วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

   เวลา : 

  9.00 - 16.30 น.

   สถานที่ : 

  I Residence Hotel Silom ติด BTS ช่องนนทรี กทม.


  พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The Smart Personality & Adaptive Leadership

  หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพ บุคลิกภาพเปลี่ยนไปดูดีขึ้นหลังจากเข้าคอร์ส ทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ สอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคล


   วันที่ : 

  วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

   เวลา : 

  9.00 - 16.30 น.

   สถานที่ : 

  I-Residence Hotel Silom (ติด BTS ช่องนนทรี)


  วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult

  หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face


   วันที่ : 

  วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ ที่ 23 - 24 เดือน พฤศจิกายน 2566 (2 วัน)

   เวลา : 

  9.00 – 16.30 น.

   สถานที่ : 

  I-Residence Hotel Silom (ติด BTS ช่องนนทรี)


  เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The Effectiveness KPIs

  หลักสูตร “เทคนิคจัดทำระบบประเมินผลKPIsที่มีประสิทธิภาพ” เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการกำหนดKPIs เบื้องต้นมาบ้างแล้วระดับพื้นฐานหรือไม่เคยอบรมเรื่อง KPIs ต้องการปูพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบาย


   วันที่ : 

  วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 (2 วัน)

   เวลา : 

  9.00 - 16.30 น.

   สถานที่ : 

  โรงแรม I – Residence สีลม กรุงเทพ (ติดทางออก2รถ BTS ช่องนนทรี)
  คอร์สเรียนออนไลน์ - E-LEARNING


  e-learning

  คอร์สเรียนออนไลน์ เป็น Platform ที่พัฒนาโดย ทีมงาน Oriental Phoenix เป็นระบบที่ทันสมัย มีระบบการทดสอบแบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา เรียนได้ทุกที่ สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ระบบการออกใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์แก่ผู้เรียนทุกท่าน


  ระบบที่ปรึกษา - CONSULTING


        ทีม Consultant มาพร้อมประสบการณ์ทีมคณาจารย์ ทำงานเฉพาะด้านมากว่า 10-30 ปี โดยรับปรึกษาวางระบบ จัดการโครงสร้างและผสมผสานนวัตกรรมการปฏิบัติงานให้แก่ทุก องค์กร แต่ละองค์กรมีโจทย์ที่แตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำงาน Oriental Phoenix Consultant คือ สรรหา จัดสรร พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มี คุณภาพให้พัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ วิเคราะห์ปัญหาแต่ละองค์กร นำมาออกแบบให้สอด รับกับความก้าวหน้าทางธุรกิจ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสร้าง วัฒนธรรมและความจงรักภักดีในองค์กรเป็นที่ตั้ง

  consulting

  หลักสูตรกิจกรรมนอกสถานที่ OD - TEAM BUILDING


  od

  ตัวอย่างภาพกิจกรรม OD - Team Building

  1 / 6
  od
  2 / 6
  team building
  3 / 6
  walk rally
  4 / 6
  activity
  5 / 6
  esb od course
  6 / 6
  games

  OD
  Walk Rally
  Team Building
  Activities
  Games
  Training and OD

  บทความ - BLOG

  จำนวนบทความทั้งหมด 138 บทความ


  ทำ CBO แบบ AIDET แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ

  23 มกราคม 2567

   290

  ทำ CBO แบบ AIDET แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ

  การทำ CBO ช่วยพัฒนาแนวทางตามความสามารถได้จริงทุกภาคส่วนการทำงานไม่เฉพาะแต่งานบริการ เพราะการจัดทำ CBO(Competency -Based Orientation) แต่ละประเด็นมีต้นทางมาจากการวางกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กร


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  ความสำคัญ JD ต่องานประเมินผล

  16 มกราคม 2567

   498

  ความสำคัญ JD ต่องานประเมินผล

  อย่าเก็บใบกำหนดหน้าที่งานหรือใบพรรณนางานของพนักงานไว้ในแฟ้มหรือไฟล์แบบไร้การเหลียวแล ต้องหมั่นอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน นำ JD มาใช้ประโยชน์มากกว่าการเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจสำหรับงานบุคคล


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  แนวทางขับเคลื่อน AIDET สู่ภาคปฏิบัติ

  15 มกราคม 2567

   307

  แนวทางขับเคลื่อน AIDET สู่ภาคปฏิบัติ

  ทำอย่างไรให้กระบวนการสื่อสารแบบ AIDET ในโรงพยาบาล ขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติมากกว่าการท่องจำไปใช้ ซึ่งแนวทางการศึกษาของสถานพยาบาลและวิทยาลัยทางการแพทย์ในต่างประเทศ ได้นำกระบวนการ AIDET


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  AIDET สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ

  18 มกราคม 2567

   572

  AIDET สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ

  ในงานบริการทางการแพทย์หรือสายงานด้านการให้การพยาบาล น่าจะได้ยินคำว่า “AIDET” หรืออ่านภาษาไทยว่า “เอเด็ต” มาแล้วพอควร เป็นกระบวนการสื่อสารซึ่งสร้างความพึงพอใจความเข้าใจอันดีด้วยหลัก Waiting Time


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล KPI

  09 มกราคม 2567

   371

  วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล KPI

  หลังประเมินผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผล KPI แล้วนำผลคะแนนที่ได้มาคำนวณเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารผลงานมีแนวทางในการปรับค่าตอบแทนหลายแบบแตกต่าง


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  การบริการเชิงรุก (Proactive Service ) ทำอย่างไร?

  07 มกราคม 2567

   432

  การบริการเชิงรุก (Proactive Service ) ทำอย่างไร?

  การบริการเชิงรุกไม่ใช่การกระตือรือร้นการบริการหรือเสนอการบริการให้ลูกค้าก่อน แต่เป็นรูปแบบการวางระบบบริการไว้ล่วงหน้าด้วยเทคนิค “สร้าง Brand loyalty & Brand Personal” ทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกรับ


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม


  คลิปกิจกรรม - VDO CLIP

  จำนวนคลิปทั้งหมด 89 คลิป


  ที่ปรึกษาองค์กร (Corporate Consult)

  วัน-เวลา : 09 สิงหาคม 2566 20:41:35

  สถานที่ : Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.


  คอร์สอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

  วัน-เวลา : 09 สิงหาคม 2566 20:07:54

  สถานที่ : Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.


  อบรม ESB พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ

  วัน-เวลา : 02 สิงหาคม 2566 22:06:32

  สถานที่ : Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.


  อบรมบุคลิกภาพและพัฒนาการสื่อสาร

  วัน-เวลา : 17 มีนาคม 2566 21:11:53

  สถานที่ : ตัวอย่างคลิปสอน


  อบรมบุคลิกภาพและพัฒนาการสื่อสาร

  วัน-เวลา : 17 มีนาคม 2566 21:11:18

  สถานที่ : ตัวอย่างคลิปสอน


  ESB พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศในโรงพยาบาล

  วัน-เวลา : 17 มีนาคม 2566 21:10:46

  สถานที่ : ตัวอย่างคลิปสอน


  ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร - Q & A ABOUT COURSES


  QA about Course

        คำถามที่พบบ่อยในการค้นหาข้อมูลบน Google Search


  ลูกค้าของเรา - OUR CLIENT
  สังคมออนไลน์ -  SOCIAL MEDIA
  contact us

  แผนกลูกค้าสัมพันธ์(CSS)

  091-436-9887
  081-587-5686


  ติดตามเราได้ที่ :        

  ติดต่อเรา - CONTACT US


  บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

  Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

  89/302 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

  89/302 Village No.1,BOROMRATCHACHONNANI RD.,BANGTOEI,
  SAMPRAN,NAKHONPATHOM 73210

  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 091-436-9887,081-587-5686

  [email protected] / [email protected]
  x
  ×

  เข้าห้องเรียนถ่ายทอดสด