ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน ?

ออเรียนทอล ฟีนิกซ์

"Move On Together"


สอนสนุก • เข้าใจง่าย • นำไปใช้ได้จริง

"ข้อคิดการทำงานกว่า 20 ปี บนเส้นทางวิชาชีพของเรา"

phoenix head

ออเรียนทอล ฟีนิกซ์


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2002 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด

-- " Move On Together " --รับข้อมูลข่าวสารจาก ออเรียนทอล ฟีนิกซ์


 • ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์แนะนำบริษัท
  AJ weerada

  แนวคิดการออกแบบหลักสูตรอบรม Training และงานที่ปรึกษา Corporate Consult ทุกคอร์ส ทุกโครงการที่อาจารย์ทำ ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา คือ มีความสุข มีสมาธิทุ่มเทกับงานที่ทำ ดูแลใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างจริงจังด้วยตนเองทุกชิ้นงาน ทำงานโดยไม่คำนึงเรื่องกฎเกณฑ์เวลาวันหยุด เพราะคิดเสมอว่า การเจอปัญหาทำให้เกิดปัญญา 


  อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

  วิทยากรและที่ปรึกษา


  รางวัล "ที่ปรึกษายอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน และรางวัลครูต้นแบบ" คะแนนโหวตสูงสุดจากกลุ่มลูกค้างานที่ปรึกษาและงานสอน ทั้งไทยและต่างประเทศ

  บริการของเรา - Our Services


  training

  บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมบุคลากรระดับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ภาครัฐและเอกชน บริการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย In-House Traning / Public Training / E-Learning / Live streaming Training ด้วย Platform ที่พัฒนา โดยทีมงานมืออาชีพ มีหลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษ กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยด้วยเครื่องมือพัฒนา แบบ 4D ตอบโจทย์องค์กร โดยเน้นหลักการ Implementation

  รายละเอียด
  consulting

  บริการที่ปรึกษา

  บริการด้านที่ปรึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา การประเมินผลงาน การลดต้นทุน และมาตรฐานงานบริการ (ภายใน-ระหว่างประเทศ)

  รายละเอียด
  od

  บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

  บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ได้แก่ หลักสูตร OD,Team building,ESB,KPIs,OKRs,Super Leadership และอื่นๆ

  รายละเอียด

  บริการฝึกอบรมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ที่ทำให้คุณไม่ลืม!

  Presented by: Oriental Phoenix

  หลักสูตรฝึกอบรมภายใน IN-HOUSE TRAINING

     หลักสูตรแนะนำ 


  New!!! หลักสูตรพัฒนาการบริการ 9 หลักสูตร

  brochure ESB


  Click! เลือกหลักสูตรข้างล่างนี้  1. หลักสูตร เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ (Service Standard)

  2. หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB)

  3. หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)

  4. หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ 2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024) **New Update**

  5. หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์ (Keyword Pitching and Growth Mindset)

  6. หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน (The Effectiveness Communication)

  7. หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน (Complaints Handling & Negotiation)

  8. หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

  9. หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ (Train to the Trainer for ESB Team)


  หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB)

  หลักสูตร พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior : ESB)

  สำหรับหลักสูตร Excellence Service Behavior (ESB) ในคอร์สนี้ เน้นการสอนเชิงรุก (Proactive) สาธิตแบบRole Playing & Case Study ตัวอย่างมาตรฐานการบริการ (Service Standard) ที่มีคุณภาพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

  ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs (Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ

  หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ

  OKRs คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

  นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

  หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

  หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

  หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “ แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง”

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

  การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร The Best Personality

  หลักสูตร The Best Personality

  ไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไร ไม่ต้องสวยหล่อเลิศแบบสวรรค์สรรสร้าง บุคลิกภาพดีสร้างคุณเกิดได้ แค่คุณเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง สร้างความมั่นใจ คำพูดคมกริบเยี่ยงผู้นำ แน่นอน!!! ใครก็อยากอยู่ใกล้ สุดประทับใจแรกพบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

  สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

  หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

  ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

  รายละเอียดเพิ่มเติม    ขอใบเสนอราคา

  หลักสูตรภายนอกเปิดอบรม Public Training **NEW!**


   สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด 
  เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024

  หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024 ออกแบบเนื้อหาการสอนสำหรับเป็นต้นแบบผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านสุขภาพทุกระดับ เน้นฝึกการใช้เครื่องมือการสื่อสาร 6 แบบ


   วันที่ : 

  วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567

   เวลา : 

  08.30 - 16.30 น.

   สถานที่ : 

  Swissotel Bangkok Ratchada (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT Exit 2)
  คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับองค์กร - E-LEARNING FOR ORGANIZATION


  e-learning

  คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับองค์กรเป็น Platform ที่พัฒนาโดย ทีมงาน Oriental Phoenix สำหรับองค์กร มีระบบการทดสอบแบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเรียนเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ระบบการออกใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์แก่ผู้เรียน


  ระบบที่ปรึกษา - CONSULTING


        ทีม Consultant มาพร้อมประสบการณ์ทีมคณาจารย์ ทำงานเฉพาะด้านมากว่า 10-30 ปี โดยรับปรึกษาวางระบบ จัดการโครงสร้างและผสมผสานนวัตกรรมการปฏิบัติงานให้แก่ทุก องค์กร แต่ละองค์กรมีโจทย์ที่แตกต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำงาน Oriental Phoenix Consultant คือ สรรหา จัดสรร พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มี คุณภาพให้พัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ วิเคราะห์ปัญหาแต่ละองค์กร นำมาออกแบบให้สอด รับกับความก้าวหน้าทางธุรกิจ มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสร้าง วัฒนธรรมและความจงรักภักดีในองค์กรเป็นที่ตั้ง

  consulting

  หลักสูตรกิจกรรมนอกสถานที่ OD - TEAM BUILDING


  od

  ตัวอย่างภาพกิจกรรม OD - Team Building

  1 / 6
  od
  2 / 6
  team building
  3 / 6
  walk rally
  4 / 6
  activity
  5 / 6
  esb od course
  6 / 6
  games

  OD
  Walk Rally
  Team Building
  Activities
  Games
  Training and OD

  บทความ - BLOG

  จำนวนบทความทั้งหมด 145 บทความ


  ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action Plan

  31 พฤษภาคม 2567

   576

  ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action Plan

  ระบบประเมินผล KPI ช่วยทำให้องค์กรคัดเลือกคนเก่งโดยอัตโนมัติ คุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบและเพิ่มกลยุทธ์ในการแข่งขัน หากวางระบบการดำเนินการ(Action Plan)ที่ดี ผู้บริหารสูงสุดเห็นความสำคัญ


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling

  15 เมษายน 2567

   472

  Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling

  Human Touch ถูกพูดถึงในการดูแลรักษาสุขภาพ มุมมองการมีจิตบริการมานาน ควบคู่กับคำว่า Empathy (การเอาใจใส่) ซึ่งหากพูดถึงแง่การลงมือปฏิบัติงาน Human Touch มีแนวทางนำไปใช้ได้อย่างไร ?


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  บุคลิกภาพท่ายืนเดินนั่งที่สง่างาม

  11 เมษายน 2567

   562

  บุคลิกภาพท่ายืนเดินนั่งที่สง่างาม

  “อิริยาบถท่าทางที่สง่างามช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ชวนมอง ไม่ว่าท่านทำงานในตำแหน่งใด ควรได้เรียนรู้พื้นฐาน 3 เรื่องนี้ไว้ทั้งการยืน เดิน นั่ง ซึ่งเป็นบุคลิกพื้นฐานที่ฝึกฝนให้ดูดีได้ไม่ยาก ”


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET

  11 เมษายน 2567

   487

  ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET

  ในช่วงที่ผู้เขียนได้ฝึกงานและทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลต่างประเทศ ได้สังเกต รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมการดูแลผู้รับบริการของบุคลากรทางการแพทย์หลายกลุ่ม ทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  จิตวิทยาบริการ

  31 มีนาคม 2567

   476

  จิตวิทยาบริการ

  หลัก “จิตวิทยาบริการ (Service Psychology)” ได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมภาคการบริการมาช้านาน การทำงานที่ต้องมีการติดต่อ สื่อสารส่งผ่านบุคคล


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม

  เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ

  26 มีนาคม 2567

   449

  เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ

  คำพูดเป็นปราการด่านแรกแห่งความสำเร็จในอาชีพ เป็นการแสดงออกด้วยวจนภาษาดึงดูดผู้คนเข้ามาสนใจหรือผลักออกไปจากจากวงโคจรชีวิต โดยเฉพาะงานที่ให้บริการทั้งทางแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะการพูด


  อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์  อ่านเพิ่มเติม


  คลิปกิจกรรม - VDO CLIP

  จำนวนคลิปทั้งหมด 89 คลิป


  ที่ปรึกษาองค์กร (Corporate Consult)

  วัน-เวลา : 09 สิงหาคม 2566 20:41:35

  สถานที่ : Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.


  คอร์สอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

  วัน-เวลา : 09 สิงหาคม 2566 20:07:54

  สถานที่ : Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.


  อบรม ESB พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ

  วัน-เวลา : 02 สิงหาคม 2566 22:06:32

  สถานที่ : Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.


  อบรมบุคลิกภาพและพัฒนาการสื่อสาร

  วัน-เวลา : 17 มีนาคม 2566 21:11:53

  สถานที่ : ตัวอย่างคลิปสอน


  อบรมบุคลิกภาพและพัฒนาการสื่อสาร

  วัน-เวลา : 17 มีนาคม 2566 21:11:18

  สถานที่ : ตัวอย่างคลิปสอน


  ESB พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศในโรงพยาบาล

  วัน-เวลา : 17 มีนาคม 2566 21:10:46

  สถานที่ : ตัวอย่างคลิปสอน


  ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร - Q & A ABOUT COURSES


  QA about Course

        คำถามที่พบบ่อยในการค้นหาข้อมูลบน Google Search


  ลูกค้าของเรา - OUR CLIENT
  สังคมออนไลน์ -  SOCIAL MEDIA
  contact us

  แผนกลูกค้าสัมพันธ์(CSS)

  091-436-9887
  081-587-5686


  ติดตามเราได้ที่ :        
  x
  ×

  เข้าห้องเรียนถ่ายทอดสด