หน้าแรก หลักสูตร Public Training หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล


หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

กด like กดแชร์ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กรุณากด ถูกใจ and Add friend Line

Link ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้


 • คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 • ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม 
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 • อาหารว่าง  เช้า - บ่าย
 • อาหารกลางวันบุฟเฟ่

หลักการและเหตุผล


          อบรมKPIเข้าใจง่าย …ฝึกจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลจริง

          ประเมินผลไม่เครียด พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างนำไปใช้

          สำหรับ “ หลักสูตร Effectiveness In – Depth in Key Performance Indicators” นี้เป็นหลักสูตร 2  วันปรับปรุงพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการทำประเมินผลที่ไม่ยุ่งยากทันสมัย เหมาะสำหรับท่านที่มีพื้นฐานการประเมินผลเบื้องต้นมาบ้างหรือเคยจัดทำตัวชี้วัดไปแล้วไม่บรรลุผลสำเร็จ สอนเทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รายแผนกและระดับองค์กร

           วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach)แต่ละท่านทุกWorkshop เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้จริงในองค์กร พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำระบบประเมินผลจริง 

            หลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ซับซ้อน สามารถนำความรู้กลับไปปรับปรุงแก้ไข เริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กร โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง Case Study ฝึกจัดทำจริงตามตำแหน่งงานในแต่ละแผนก 

หัวข้ออบรม


 1. เรียนรู้ความรู้พื้นฐานการเตรียมจัดทำ KPIs
 2. เทคนิคการจัดทำใบหน้าที่งาน(Job Description) ที่ถูกต้อง
 3. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดผลงาน(Performance Indicators)
 4. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย(Targets)ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T
 5. เทคนิคการตั้งค่าคะแนนวัดระดับความสำเร็จ(Performance Agreement)
 6. เทคนิคการจัดทำพจนานุกรมตัวชี้วัด(KPIs Dictionary)
 7. เทคนิคการเชื่อมตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับองค์กรและแผนก (Dept. KPIs)
 8. เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลตามตำแหน่งงาน (Individual KPIs)
 9. เทคนิคฝึกเขียนแบบฟอร์มประเมินผล(Performance Appraisal )
 10. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis) 
 11. เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน (Action Plan) ก่อนและระยะดำเนินการ
 12. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis)

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้บริหารระดับสูง
 •  ผู้จัดการ
 •  หัวหน้างาน
 •  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประเมินผล
 •  ฝ่ายวิชาการ ,งานพัฒนาบุคลากร 

**  คำแนะนำ ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องเข้าอบรมเต็มเวลา  2 วันเท่านั้น **

วันที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

เวลาจัดอบรม


ยังไม่ระบุ

สถานที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

ราคาหลักสูตร/ท่าน


7,500.00 บาท

*** ราคานี้รวมภาษีแล้ว ***

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture    40%
 • Workshop    30%
 • Practitioner Sharing   10%
 • Case Study     10%
 • Q & A  Discussion   5%
 • Online Exam     5%

หมายเหตุ


สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมมาวันอบรม

 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่านหรือ 1 กลุ่ม  
 • หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper)

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

   

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล


อบรมKPIเข้าใจง่าย …ฝึกจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลจริง ประเมินผลไม่เครียด พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างนำไปใช้

วันและเวลาที่จัดทำ 28 ธันวาคม 2563 19:53:57

จำนวนผู้เข้าชม 556 คน

สถานะหลักสูตร 

หลักสูตร Public Training ที่เกี่ยวข้อง


เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The Effectiveness KPIs

หลักสูตร “เทคนิคจัดทำระบบประเมินผลKPIsที่มีประสิทธิภาพ” เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการกำหนดKPIs เบื้องต้นมาบ้างแล้วระดับพื้นฐานหรือไม่เคยอบรมเรื่อง KPIs ต้องการปูพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบาย

วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

อบรมKPIเข้าใจง่าย …ฝึกจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลจริง ประเมินผลไม่เครียด พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างนำไปใช้

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

อัตราการลาออกสูง จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ชั่วโมงงานเกินคน องค์กรจำกัดงบประมาณ พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?