หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ (Service Standard)

หลักสูตร เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ (Service Standard)


หลักสูตร เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ (Service Standard)

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


     หลักสูตรเน้นอบรมปูพื้นฐานการบริการ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า/ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการได้เข้าใจความคาดหวังการบริการบนเส้นทางการทำงาน ฝึกฝนท่าทางภาษากายที่ถูกต้อง เช่น การทักทาย การยืน การนั่ง การพูดคุย  การรับส่งของ การสังเกต การรับเรื่องร้องเรียน การเปิดรับ การตั้งรับเชิงรุก พร้อมเรียนรู้บุคลิกภาพตนเองผ่านการ Workshop กิจกรรม  Personal Color & Personal Style

     โดยในคอร์สมีการฝึกฝนรายบุคคล ผ่านต้นแบบRole Playing และ กิจกรรม  Scenario-Based Learning  ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้ออบรม


 1. ทบทวนทฤษฎีและความคาดหวังผู้รับบริการ
 2. หลักจริยธรรมผู้ให้บริการ
 3. วิธีปรับทัศนคติการทำงานอย่างมีคุณค่า
 4. ศิลปะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 5. เรียนรู้บุคลิกภาพเบื้องต้นกับ Personal Style & Personal Color
 6. สรรพนามคำเรียกชื่อลูกค้า/ผู้รับบริการ
 7. หลักการให้บริการขั้นพื้นฐานแบบ H-NES
 8. เทคนิคการทักทายผู้รับบริการ 3 Step
 9. เรียนรู้ระยะที่รู้ใจบนพื้นฐาน Personal Space 
 10. ฝึกท่าทีและท่าทางพื้นฐานภาษากาย(Body Language) การให้บริการที่สง่างาม
 11. เทคนิคการรับ-พูดคุย- อธิบายทางโทรศัพท์กับผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน
 12.  ประโยคต้องห้ามสำหรับผู้ให้บริการ
 13. Scenario-Based Learning 
 14. Role Play 
 15. Workshop

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


-

เหมาะสำหรับใคร ?


 • นักเรียน นักศึกษาจบใหม่ 
 • New Staff 
 •  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน
 • หัวหน้างาน
 • หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน คลินิก ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล

ระยะเวลา


7 ชั่วโมง (1 วัน)

รูปแบบการอบรม


-

หมายเหตุ


 • กิจกรรมสอบประเมินรายบุคคลและWorkshopขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ (Service Standard)

หลักสูตร เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ (Service Standard)


หลักสูตรเน้นอบรมปูพื้นฐานการบริการ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า/ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการได้เข้าใจความคาดหวังการบริการบนเส้นทางการทำงาน ฝึกฝนท่าทางภาษากายที่ถูกต้อง

วันและเวลาที่จัดทำ 31 พฤษภาคม 2567 13:25:43

จำนวนผู้เข้าชม 1462 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ใบกำหนดหน้าที่งาน (JD) คือต้นทางในการเริ่มจัดทำการประเมินผลรายบุคคลที่มีรูปธรรมและยุติธรรม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตามการดำรงตำแหน่ง ไม่ใช่แค่ใบบอกหน้าที่งานแต่มีประโยชน์อย่างมาก

หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน

หลักสูตร Complaints Handling & Negotiation นี้ เน้นฝึก Role Play รายบุคคล จึงจำกัดผู้เข้าเรียนในกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด เน้นการอบรมในเรื่องการเตรียมตัว ศิลปะการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์

Keyword Pitching and Growth Mindset เหมาะสำหรับ ผู้อบรมที่ต้องการฝึกการโชว์ตนเอง เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกด้านการพูด ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะ หรือมองหาแนวทางการสอนปรับแก้ไขจุดบกพร่องในตนเอง