หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)

หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)


หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


     หลักสูตรนี้ เน้นการอบรมในด้านวางทักษะการบริหารจัดการบริการด้วยความเอาใจใส่ ทำความเข้าใจลักษณะความคาดหวังความต้องการลูกค้า เพิ่มทักษะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้รับบริการ ทักษะการแก้ปัญหาในการบริการ เห็นอกเห็นใจ มีศิลปะการประนีประนอม สร้างจิตวิทยาในการพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าผู้รับบริการ สามารถบริหารสถานการณ์ในขณะปฏิบัติงานหรือภาวะวิกฤติในการบริการได้   

     ผสมผสานการอบรมด้วยเกมการแข่งขันด้านจิตวิทยาการสังเกตและฝึกระดมความคิดกิจกรรมการบริการเชิงรุก

หัวข้ออบรม


 1. สร้างจิตวิทยาการบริการ
 2. พฤติกรรมของผู้ให้บริการที่ดี
 3. แก้ปัญหาสาเหตุที่ลูกค้าผู้รับบริการปฏิเสธหรือเลื่อน
 4. ทักษะการจัดการ CRM ผ่านมุมมอง Customer Experience
 5. จิตวิทยาในการพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าผู้รับบริการแต่ละประเภท
 6. จิตวิทยาการสังเกตผ่านภาษากายลูกค้าผู้รับบริการ
 7. เรียนรู้วิธีป้องกันปัญหาใน 3 วินาที
 8. ขั้นตอนและศิลปะการประนีประนอม 
 9. เทคนิคการใช้ศิลปะการสร้างความแตกต่างการบริการ
 10. ขั้นตอนการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ
 11.   Scenario-Based Learning 
 12.  Role Play 
 13.  Psychology Games
 14. ประเมินผลรายบุคคล/รายกลุ่ม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


-

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานด้านบริการเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ
 • หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ราชการ เอกชน คลินิก ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล

ระยะเวลา


7 ชั่วโมง (1 วัน)

รูปแบบการอบรม


-

หมายเหตุ


สามารถอบรมทั้งในแบบ In- house Training หรือกิจกรรมอบรมแบบ Outing

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)

หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)


หลักสูตรนี้ เน้นการอบรมในด้านวางทักษะการบริหารจัดการบริการด้วยความเอาใจใส่ ทำความเข้าใจลักษณะความคาดหวังความต้องการลูกค้า เพิ่มทักษะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้รับบริการ

วันและเวลาที่จัดทำ 27 สิงหาคม 2566 00:34:58

จำนวนผู้เข้าชม 1252 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ใบกำหนดหน้าที่งาน (JD) คือต้นทางในการเริ่มจัดทำการประเมินผลรายบุคคลที่มีรูปธรรมและยุติธรรม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตามการดำรงตำแหน่ง ไม่ใช่แค่ใบบอกหน้าที่งานแต่มีประโยชน์อย่างมาก

หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน

หลักสูตร Complaints Handling & Negotiation นี้ เน้นฝึก Role Play รายบุคคล จึงจำกัดผู้เข้าเรียนในกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด เน้นการอบรมในเรื่องการเตรียมตัว ศิลปะการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์

Keyword Pitching and Growth Mindset เหมาะสำหรับ ผู้อบรมที่ต้องการฝึกการโชว์ตนเอง เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกด้านการพูด ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะ หรือมองหาแนวทางการสอนปรับแก้ไขจุดบกพร่องในตนเอง