หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ


หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          “ทำอย่างไร.. ทีมงานทำงานตามนโยบาย บรรลุเป้าหมายองค์กร

          หลังจัดหลักสูตรอบรม มีประเมินผลติดตาม Follow up อย่างเป็นรูปธรรม”

          กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียมกัน การสร้างแบบติดตามให้ตรงกับความสามารถ เนื้องานจริงและประเมินผลโดยกำหนดเกณฑ์ชี้วัดอย่างยุติธรรม ทำให้ทราบทักษะความสามารถแต่ละตำแหน่งในทีม ทั้งยังช่วยโค้ช(Coach)ได้ทันเหตุการณ์ เสริมทักษะที่เป็นจุดอ่อน ช่วยผลักดันจุดแข็งในบุคคลที่มีความสามารถเป็นเลิศ(High Potential People) ให้เป็นกำลังสำคัญในทีมงานในองค์กร

          ไม่พียงเท่านั้น แผนกพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรม ยังได้เรียนรู้ด้านการวางแผนติดตามประเมิน ที่ถูกต้อง หลักจัดกิจกรรมทุกหลักสูตรตรงใจผู้บริหาร ติดตามความคุ้มค่าในการฝึกอบรมตลอดงบประมาณประจำปี

          หลักสูตร Monitoring and Evaluation For Management :ME” เหมาะสำหรับทั้งหัวหน้าและแผนกงานพัฒนาบุคลากร นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารทีมได้อย่าง

ดีเยี่ยม

หัวข้ออบรม


 • เครื่องมือติดตาม(Monitoring Tools)
 • วิธีการดำเนินการ(Implementation)
 • ระบบติดตาม(Monitoring System)
 • ขั้นตอนการรายงานติดตาม( Process & Report)
 • เครื่องมือประเมินผล(Evaluation Tools)
 • การสร้างเกณฑ์และมาตรฐานประเมิน(Criteria & Standard)
 • สร้างทีมผู้ประเมิน (Internal & External Evaluator)
 • ตัวอย่างรายงานผลประเมินเสนอฝ่ายบริหาร (Case Study)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


 1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่างการติดตามและการประเมินผล
 2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการติดตามความก้าวหน้าในงาน
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการติดตามประเมินผลไปใช้จริงในหน้าที่งาน
 4. ผู้เข้าอบรมออกแบบประเมินผลกำหนดตัวชี้วัดได้ถูกต้อง

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • หัวหน้าทีม
 • พนักงาน
 • แผนกบุคคล ฝึกอบรม

ระยะเวลา


6 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม


 • Case Study (ตัวอย่างกรณีศึกษา)
 • Role Playing (ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง)
 • Workshop (ฝึกการทำเทคนิคจำลอง)
 • Homework (อาจารย์มอบหมายโจทย์)

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

วันและเวลาที่จัดทำ 29 กรกฎาคม 2566 22:44:58

จำนวนผู้เข้าชม 481 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “ แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม

นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro

หลักสูตรนี้ ใช้เทคนิคการอบรมต่างประเทศแบบ Pitching ทำอย่างไรให้การนำเสนอทุกงาน ทุกอาชีพมีความว้าว!! น่าสนใจ ทั้งบุคลิกภาพ(External Personality) การเตรียมเนื้อหา สไลด์ การใช้น้ำเสียงในการสนทนา