หน้าหลัก พูด
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
7 หกท่าภาษากายเสนองานที่มีเสน่ห์
(Presenting Body Language)
บทความ
8 กุญแจ 5
ดอกไขความสำเร็จการนำเสนอ
(Five keys to a winning pitch)
บทความ
9 เคล็ดลับลดความตื่นเต้นเมื่อพูดในที่ประชุม
?
บทความ
10 ฝึกพูดหาเสียงสามเรื่อง“กระบี่สัตเดช” บทความ
11 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
12 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
13 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
14 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ
15 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
16 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน บทความ
17 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
18 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
19 พูดให้โดนใจผู้ฟัง บทความ