หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)


หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


     หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยตนเองผ่านการแต่งกาย การทำงาน การติดต่อประสานงาน ในคอร์สอบรมจะมีการทำ Workshop รายบุคคลปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เชิงบวก มีเทคนิคสร้างความมั่นใจในการแต่งกาย การพูดในที่สาธารณะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีทักษะการวางตัว การเตรียมข้อมูลในการพบปะผู้คน มีภาวะผู้นำที่ดีเยี่ยม

หัวข้ออบรม


 1. เทคนิคค้นหาความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)  
 2. เทคนิคเลือกจุดเด่นในตนเองเพิ่มความน่าสนใจ (Inner to Outer)
 3. เลือกโทนสีให้เข้ากับบุคลิกภาพ (Personal Color)
 4. เลือกเครื่องแต่งกายเครื่องประดับให้เข้ากับบุคลิกภาพ (Personal Style)
 5. เลือกลุคเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมาะกับการทำงาน (Business Look)
 6. ถอดรหัสภาษากายเชิงบวกเชิงลบ (Understanding Body Language)
 7. ฝึกท่าทางออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและเพิ่มพลังเสียง 
 8. Workshop : Personal Color & Personal Style
 9. เทคนิคการเตรียมตัวและการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)
 10. Workshop : ปรับแก้ไขภาษากาย ท่าทางเพื่อให้ชวนมอง มีเสน่ห์
 11. ฝึกฝนการใช้ข้อมูลผสมผสานการเสนอสะกดใจด้วย Key Word
 12. การฝึกเตรียมข้อมูลนำเสนอแบบจับใจ Present Like A Pro
 13. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลพูดคุยที่หลากหลายด้วย MVM 
 14. ฝึกนำเสนอข้อมูลให้โดนใจด้วยเทคนิค Pitching ในเสี้ยววินาที
 15. Workshop : Pitching Confidence by Key Word
 16. Showing : Public Speaking

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


-

เหมาะสำหรับใคร ?


 • บุคคลทั่วไปต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 • พนักงาน เจ้าหน้าที่
 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ
 • ผู้บริหาร

ระยะเวลา


คอร์สเต็ม 14 ชั่วโมง (2วัน) 

รูปแบบการอบรม


-

หมายเหตุ


 • 7 ชั่วโมง(1วันเต็มอบรมการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกการแต่งกาย แต่งหน้า ทำผม )
 • 14 ชั่วโมง (คอร์ส 2 วันอบรมปรับบุคลิกภาพภายนอกและการนำเสนอท่าทาง ภาษากาย)

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)


หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

วันและเวลาที่จัดทำ 27 สิงหาคม 2566 00:36:31

จำนวนผู้เข้าชม 1364 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน

หลักสูตร Complaints Handling & Negotiation นี้ เน้นฝึก Role Play รายบุคคล จึงจำกัดผู้เข้าเรียนในกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด เน้นการอบรมในเรื่องการเตรียมตัว ศิลปะการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์

Keyword Pitching and Growth Mindset เหมาะสำหรับ ผู้อบรมที่ต้องการฝึกการโชว์ตนเอง เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกด้านการพูด ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะ หรือมองหาแนวทางการสอนปรับแก้ไขจุดบกพร่องในตนเอง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ 2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)

หลักสูตรนี้ พัฒนามาจากกระบวนการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับจากงานวิจัยสถานพยาบาลในต่างประเทศ นำหลักสูตรมาประยุกต์ใช้จัดการอบรมจริงในงานการพยาบาลการแพทย์ คลินิกต่างๆ