หน้าหลัก หัวหน้า
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
2 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
3 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
4 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง?
(Mistakes in Negotiation)
บทความ
5 สร้างภาวะผู้นำอย่างพญาลิง บทความ
6 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
7 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน บทความ
8 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
9 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
10 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
11 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
12 ยอมก้มหัวคือผู้มีชัยชนะ บทความ
13 หัวหน้า “แบบไหน”
ลูกน้องยี๊!!
บทความ
14 การตัดสินใจแบบเฉียบคม
ตามแนวคิด “BLACK BOX”
บทความ
15 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ