หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่แน่ชัด เพราะว่าการนำเสนอมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น วัตถุประสงค์ ผู้รับฟัง สื่อ และเวลา อย่างไรก็ตาม หากต้องเลือกการนำเสนอแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน อาจจะเป็นการนำเสนอแบบ PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถสร้างสไลด์ที่มีข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอได้ง่าย การนำเสนอแบบ PowerPoint ช่วยให้ผู้นำเสนอสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และน่าสนใจ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก เหมาะกับการนำเสนอในหลายๆ สถานการณ์ เช่น การประชุม การสอน หรือการโฆษณา

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?