หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?


วันที่ : 09 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ทักษะการนำเสนอ คือ ความสามารถในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นให้ผู้ฟังเข้าใจและประทับใจ ทักษะการนำเสนอ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นผู้นำในสายงานของตน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงาน โครงการ หรือไอเดียใหม่

     การมีทักษะการนำเสนอที่ดี จะช่วยให้คุณสามารถ

      - เลือกข้อมูลที่เหมาะสมและจัดรูปแบบให้เป็นระเบียบ

      - ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ

      - ใช้วิธีการแสดงผลที่น่าสนใจ เช่น ภาพประกอบ เสียง เพลง หรือวิดีโอ

      - ปรับปรุงบทพูดและวางแผนการพูดให้เหมาะกับบริบทและผู้ฟัง

      - เป็นผู้พูดที่มีความมั่นใจและไม่กระตุก

      - เปิดรับความคิดเห็นและถามตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ทักษะการนำเสนอ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณต้องการปรับปรุงทักษะการนำเสนอของคุณ คุณสามารถ

      - เรียนรู้จากผู้พูดที่ดี เช่น ผู้บรรยาย TED Talk หรือผู้พูดในงานประชุม

      - เขียนบทพูดของคุณล่วงหน้าและฝึกนำเสนอ

      - เข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการพูด เช่น Toastmasters International

      - เข้ารับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการหรือผู้มีประสบการณ์

      - เก็บการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการนำเสนอของตนเอง

     ทักษะการนำเสนอ คือ ทักษะที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน ถ้าคุณต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอของคุณ คุณไม่ควรลืมว่า

      - การนำเสนอคือการสื่อสาร ไม่ใช่การสอน

      - การนำเสนอคือการแบ่งปันความคิดเห็น ไม่ใช่การโน้มน้าว

      - การนำเสนอคือการสร้างความสัมพันธ์ ไม่ใช่การแข่งขัน

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?