หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

จบการนำเสนออย่างไร ?


วันที่ : 19 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

` การจบการนำเสนออย่างมืออาชีพควรมีส่วนประกอบดังนี้

     - สรุปสิ่งที่ได้นำเสนอไปในเนื้อหาหลัก

     - แสดงความขอบคุณแก่ผู้ฟังที่ให้ความสนใจและเวลา

     - เปิดโอกาสให้ผู้ฟังสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

     - ตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะของผู้ฟังอย่างชัดเจนและเป็นกันเอง

     - ให้ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมหากผู้ฟังต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

     - ปิดการนำเสนอด้วยการยืนยันข้อความหลักที่ต้องการให้ผู้ฟังจำไว้

   ตัวอย่างการจบการนำเสนอ

   "ดังนั้น จากการนำเสนอของผม คุณได้เห็นว่าการใช้โปรแกรม XYZ จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีผล ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเวลาให้กับการนำเสนอของผม ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณายกมือขึ้น ผมยินดีตอบคำถามและรับฟังความคิดเห็นของท่าน เช่นกัน ถ้าท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เกี่ยวกับราคา การติดตั้ง หรือการใช้งาน ท่านสามารถติดต่อผมได้ที่ email หรือโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ใน slide แรกของการนำเสนอ ขอบคุณท่านอีกครั้ง และหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรม XYZ เช่นกัน"

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ทักษะการนำเสนอ คือ อะไร ?
2 รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง ?
3 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
4 การนำเสนอจำเป็นอย่างไร ?
5 การทำสื่อโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์มีหลักปฏิบัติอย่างไร ?
6 การนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร ?
7 มีหลักในการเลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนออย่างไร ?
8 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้างพร้อมทั้งคำอธิบาย ?
9 การพูดนำเสนอข้อมูลควรกำหนดประเด็นหลักเพียงกี่หัวข้อ ?
10 จบการนำเสนออย่างไร ?
11 หลักการข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ?
12 ผู้นำเสนอต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ?
13 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูลมี 4 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง ?
14 สื่อที่ใช้ในการนําเสนอ มีอะไรบ้าง ?
15 บุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนองานควรเป็นอย่างไร ?
16 การนำเสนอแบบใดที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด ?
17 การนำเสนอผลงานแบ่งองค์ประกอบออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง ?
18 การนำเสนอด้วยวาจาควรปฏิบัติอย่างไร ?