หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

KPI หมายถึง อะไร ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานที่สำคัญ หรือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในองค์กร หรือแผนก หรือบุคคล โดย KPI จะช่วยให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม KPI ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขหรือสถิติ เพราะต้องมีการกำหนดเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

     ตัวอย่างของ KPI ในธุรกิจอาจมีดังนี้

       - อัตราการเพิ่มลูกค้าใหม่

       - อัตราการกลับมาใช้บริการ

       - อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้

       - อัตราการเข้าถึงเว็บไซต์

       - อัตราการแปลงของผู้ใช้

       - อัตราการส่งคืนสินค้า

       - อัตราการบ่อยครั้งในการส่งสินค้า

       - อัตราการได้เปรียบในตลาด

       - อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

     KPI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ