หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

KPI ตั้งยังไง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     KPI คืออะไร? KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator ซึ่งหมายถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงาน หรือเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ โดย KPI จะช่วยให้เราวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีเกณฑ์มาตรฐานและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้

     KPI ตั้งยังไง? การตั้ง KPI ควรเป็นไปตามหลัก SMART คือ Specific (ชัดเจน) Measurable (สามารถวัดได้) Achievable (เป็นไปได้) Relevant (เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย) Time-bound (มีกำหนดเวลา) โดย KPI ควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร

     ตัวอย่าง KPI ของแผนกการตลาด

        - เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทจาก 10,000 เป็น 15,000 คนต่อเดือน

        - เพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าจากผู้เข้าชมเว็บไซต์จาก 1% เป็น 2% ในช่วง 6 เดือน

        - เพิ่มจำนวนผู้ติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของบริษัทจาก 5,000 เป็น 10,000 คนในช่วง 3 เดือน

        - เพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกใหม่ของบริการอีเมล์มาร์เก็ตติ้งจาก 500 เป็น 1,000 คนในช่วง 1 เดือน