หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

5 KPI มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     5 KPI ที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณอาจมีดังนี้

     1. ยอดขาย: นี่คือตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงรายได้ที่ธุรกิจของคุณสร้างได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ยอดขายสามารถวัดได้ในหลายระดับ เช่น ยอดขายต่อผู้ใช้ ยอดขายต่อประเภทสินค้า หรือยอดขายต่อช่วงเวลา

     2. กำไร: นี่คือตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงผลตอบแทนที่ธุรกิจของคุณได้จากการลงทุน กำไรเท่ากับรายได้ลบค่าใช้จ่าย การวัดกำไรสามารถแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น กำไรสุทธิ กำไรขั้นต้น หรือกำไรต่อหน่วย

     3. อัตราการเติบโต: นี่คือตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ การวัดอัตราการเติบโตสามารถใช้สูตรเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น (ค่าปัจจุบัน - ค่าในอดีต) / ค่าในอดีต x 100 การวัดอัตราการเติบโตสามารถใช้กับหลายปัจจัย เช่น ลูกค้าใหม่ ผู้ใช้ใหม่ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น

     4. ความพึงพอใจของลูกค้า: นี่คือตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจของคุณ การวัดความพึงพอใจของลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือหรือแบบสำรวจ เช่น Net Promoter Score (NPS) Customer Satisfaction Score (CSAT) Customer Effort Score (CES) เป็นต้น

     5. การผูกพันของลูกค้า: นี่คือตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงการสร้างความสัมพันธ์และการซื้อซ้ำของลูกค้าต่อธุรกิจของคุณ การผูกพันของลูกค้าสามารถวัดได้โดยใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า (churn rate) หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (engagement) เป็นต้น