หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ระบบประเมินผล KPI คือ อะไร ?


วันที่ : 09 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ระบบประเมินผล KPIs หรือ Key Performance Indicators คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและติดตามประสิทธิภาพขององค์กร ฝ่ายงาน หรือบุคคลในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย KPIs จะเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น KPIs ที่วัดผลตามผลลัพธ์ (Outcome KPIs) KPIs ที่วัดผลตามกระบวนการ (Process KPIs) KPIs ที่วัดผลตามพฤติกรรม (Behavioural KPIs) เป็นต้น