หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

KPI ทำตอนไหน ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     KPI คืออะไร ? KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator ซึ่งหมายถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานที่เราทำ โดย KPI จะช่วยให้เราวัดได้ว่าเราได้ทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ และเราสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     KPI ทำตอนไหน? KPI ควรจะทำตั้งแต่เริ่มต้นของการวางแผนงาน โดยเราควรจะกำหนดเป้าหมายของงานที่ชัดเจน เช่น เพิ่มยอดขาย 10% ใน 3 เดือน เป็นต้น เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว เราจะต้องคิดว่าจะใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้างในการวัดผล เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ ยอดขายรวม อัตราการกลับมาซื้อสินค้า เป็นต้น

     KPI ไม่ควรจะทำเมื่องานเสร็จแล้ว เพราะจะทำให้เราไม่สามารถปรับปรุงการทำงานได้ในขณะที่กำลังดำเนินการ และจะไม่สามารถบันทึกความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง KPI ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เราสามารถติดตามผลการทำงานได้แบบ Real-time และส่งผลให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด