หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

KPI มีผลต่อพนักงานอย่างไร ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     KPI หรือ Key Performance Indicator เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยอาศัยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล หรือทีมงาน เพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร KPI มีผลต่อพนักงานอย่างไร มีดังนี้

     - KPI ช่วยให้พนักงานมีเป้าหมายชัดเจน และรู้ว่าต้องทำอะไร เพื่อให้สามารถประเมินผลได้

     - KPI ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเองได้ และปรับปรุงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     - KPI ช่วยให้พนักงานได้รับการยอมรับและการตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

     - KPI ช่วยให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและความสำคัญในการทำงาน เพราะรู้ว่าการทำงานของตนเองมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร