หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Service Mind คือ ความคิดที่มีใจรักในการให้บริการแก่ลูกค้า และพยายามทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด การมี Service Mind จะช่วยให้พนักงานทุกตำแหน่งสามารถสร้างความประทับใจและความภักดีให้กับลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานบริการหน้าร้าน หรือพนักงานฝ่ายอื่นๆ ที่ไม่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง การมี Service Mind จะทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?