หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 530 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     5 หัวใจการบริการ คือ หลักการที่ทุกองค์กรที่มีการให้บริการต้องมี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความภักดีใจให้กับลูกค้า 5หัวใจการบริการ ประกอบด้วย

      1. หัวใจที่เปิดรับ คือ การยอมรับความแตกต่างของลูกค้าแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการ ความชอบ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะให้บริการด้วยความเต็มใจ

      2. หัวใจที่เป็นมิตร คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการใช้ภาษาที่สุภาพ เสียงที่เป็นกันเอง และท่าทางที่สื่อถึงความเอื้อเฟื้อ

      3. หัวใจที่เป็นผู้ให้ คือ การให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า โดยการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เสนอแนะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

      4. หัวใจที่เป็นผู้รับ คือ การยินดีรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น

      5. หัวใจที่ยินดีช่วยเหลือ คือ การไม่ปล่อยให้ลูกค้าต้องรอนาน เมื่อมีการขอบริการ เช่น เมื่อมีการโทรเข้ามา เข้าไปต้อนรับและช่วยเหลือได้อย่างไว

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?