หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     พฤติกรรมการบริการคือวิธีการที่ผู้ให้บริการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า พฤติกรรมการบริการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

         - ให้ความสนใจและเอาใจใส่ลูกค้า ฟังความต้องการและปัญหาของลูกค้าอย่างตั้งใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นกันเอง

         - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ตอบคำถามของลูกค้าอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

         - ให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้ลูกค้ารอนานหรือเสียเวลา ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

         - ให้บริการอย่างสุภาพและมีมารยาท ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและเคารพผู้อื่น ไม่โกรธหรือดุด่าลูกค้า ไม่แสดงอารมณ์ไม่ดี

         - ให้บริการอย่างยืดหยุ่นและเปิดใจ พร้อมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป เสนอทางเลือกหรือโซลูชันที่เป็น win-win

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?