หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การบริการที่เป็นเลิศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการประกอบธุรกิจขององค์กร การให้บริการที่ดีไม่ได้หมายถึงการให้บริการที่เหนือความต้องการของลูกค้า แต่หมายถึงการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า และเกินกว่าความคาดหวังในบางส่วน การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ? คำตอบคือ ลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นผู้ใช้บริการและผู้ชำระเงิน ถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจกับบริการที่ได้รับ จะส่งผลกระทบต่อการสร้างสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า และอาจทำให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ให้บริการอื่น

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?