หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     คำถามนี้ไม่มีคำตอบที่แน่นอนหรือเหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์ เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการ ความสนใจ และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม อาจมีบางประเภทของลูกค้าที่เป็นอุปสรรคให้การขายสินค้าของพนักงานเป็นไปได้ยากขึ้น ดังนี้

     - ลูกค้าที่ไม่มีความต้องการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยสินค้าหรือบริการของเรา พวกเขาอาจเข้ามาดูสินค้าเพื่อความบันเทิง หรือเพื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งขัน แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการซื้อจริงๆ

      - ลูกค้าที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ พวกเขาอาจสนใจสินค้าหรือบริการของเรา แต่ไม่ได้มีสิทธิ์หรืองบประมาณในการซื้อ เช่น ลูกค้าที่ต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใช้บริการที่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อของหน่วยงาน

     - ลูกค้าที่ไม่ไว้วางใจในพนักงานขายสินค้าหรือบริษัทของเรา พวกเขาอาจมีประสบการณ์ไม่ดีในการซื้อสินค้าหรือบริการในประเภทเดียวกันกับเรา หรือพบว่าพนักงานขายสินค้าไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่มีความรู้ หรือไม่ให้การบริการที่ดี

     - ลูกค้าที่มีความต้องการหรือปัญหาที่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของเรา พวกเขาอาจไม่เข้าใจถึงประโยชน์หรือคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของเรา หรือไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ เช่น ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ถูกและดี แต่สินค้าของเราระดับพรีเมียม

     การขายสินค้าให้ลูกค้าประเภทเหล่านี้อาจต้องใช้เวลา ความพยายาม และทักษะในการสื่อสารมากกว่าปกติ ดังนั้น พนักงานขายสินค้าควรมีการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างละเอียด และใช้เทคนิคการขายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?