หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีที่สื่อถึงความเคารพ สนใจ และเป็นมิตร การรับฟังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ให้บริการเข้าใจความต้องการ ปัญหา หรือความไม่พอใจของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถหาวิธีแก้ไขหรือเสนอข้อเสนอที่เหมาะสมได้

     การรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีที่ดี มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

     - เปิดใจรับฟังและไม่ตัดสินล่วงหน้า

     - ให้ความสนใจและไม่ปล่อยให้สิ่งรบกวนเข้ามาขัดจังหวะ

     - มีสติและไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะที่ลูกค้ากำลังพูด

     - เห็นอกเห็นใจและไม่โต้แย้งหรือโต้เถียง

     - เป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาและไม่เป็นผู้เพิ่มปัญหา

     - เป็นผู้ให้คำแนะนำและไม่เป็นผู้บังคับบัญชา

     - เป็นผู้ยืนยันความเข้าใจและไม่เป็นผู้ถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง

     การรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีที่ดีจะช่วยสร้างความไว้วางใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?