หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

คุณค่าของสินค้าและบริการ คืออะไร ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     คุณค่าของสินค้าและบริการ คืออะไร ? คำถามนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการสร้างและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีประโยชน์และน่าสนใจให้กับลูกค้า คุณค่าของสินค้าและบริการ หมายถึง ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น โดยเทียบกับต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย เพื่อให้สินค้าและบริการมีคุณค่าสูง ผู้ประกอบการและผู้บริหารจึงต้องพยายามเพิ่มประโยชน์หรือลดต้นทุนของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

     ประโยชน์ของสินค้าและบริการ อาจเป็นได้ทั้งประโยชน์ที่เป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลข เช่น ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลกำไร เพิ่มความปลอดภัย เพิ่มความสุข เพิ่มความเชื่อถือ เพิ่มภาพลักษณ์ เป็นต้น ผู้ประกอบการและผู้บริหารจึงต้องศึกษาและวิเคราะห์ว่า ลูกค้าให้ความสำคัญกับประโยชน์ใดบ้าง และให้น้ำหนักเท่าไหร่ จากนั้นจึงออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ถึงประโยชน์ที่ต้องการ

     ต้นทุนของสินค้าและบริการ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเวลา พื้นที่ พลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การใช้สินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจเป็นต้นทุนให้กับผู้ใช้ในด้านของการเสียภาษี เสียชื่อเสียง เสียโอกาสในการขยายตลาด เป็นต้น ผู้ประกอบการและผู้บริหารจึงต้องคำนึงถึงต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องแบกรับ และพยายามลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

     สรุปแล้ว คุณค่าของสินค้าและบริการ คืออะไร ? คือ ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น โดยเทียบกับต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย ผู้ประกอบการและผู้บริหารจึงต้องเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าสูงให้กับลูกค้า

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?