หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ธุรกิจการให้บริการ มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ธุรกิจการให้บริการ คือ ธุรกิจที่มีกิจกรรมหลักคือการให้บริการแก่ลูกค้า โดยไม่มีการผลิตสินค้าหรือขายสินค้าใด ๆ

     ธุรกิจการให้บริการ มีอะไรบ้าง นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ให้ เช่น

      - ธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ฟิสิโอเธอราปี

      - ธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา เช่น โรงเรียน สถาบันกวดวิชา สถาบันภาษา

      - ธุรกิจการให้บริการด้านท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

      - ธุรกิจการให้บริการด้านความบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ เคารพ์อัล เว็บไซต์สตรีมมิ่ง

      - ธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ เบเกอรี่

      - ธุรกิจการให้บริการด้านขนส่ง เช่น สายการบิน ขนส่งสาธารณะ เช่ารถ

      - ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

      - ธุรกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?