หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

Dispatcher ในงานบริการ ทําหน้าที่อะไร ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Dispatcher ในงานบริการ ทําหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและพนักงานบริการ โดยมีหน้าที่ดังนี้

        - รับเรื่องจากลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับบริการ

        - จัดสรรพนักงานบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยพิจารณาจากความต้องการ ความสามารถ และความพร้อมของพนักงาน

        - ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของการให้บริการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

        - ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและพนักงานบริการ และให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?