หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

Data Driven Marketing มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

      Data Driven Marketing คือ การใช้ข้อมูลจากลูกค้าและผู้ใช้งานเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจ และความต้องการของเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำ Data Driven Marketing มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดังนี้

     - เพิ่มความเข้าใจในลูกค้าและผู้ใช้งาน เช่น ประวัติการซื้อ การเข้าถึงเว็บไซต์ การตอบสนองต่อโปรโมชัน และความพึงพอใจ

     - เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและสื่อสารกับเป้าหมายที่เหมาะสม เช่น ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และด้วยข้อความที่เหมาะสม

     - เพิ่มความแม่นยำและคุณภาพของการตัดสินใจ เช่น การวัดผลและประเมินผลการตลาด การทดสอบและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และการจัดสรรงบประมาณ

     - เพิ่มความเป็นไปได้และความหลากหลายของการตั้งคำถามและหารือนวณ เช่น การทำการตลาดแบบเรียลไทม์ การทำการตลาดแบบส่วนบุคคล และการทำการตลาดแบบหน้าที่

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?