หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การบริการลูกค้า มีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การบริการลูกค้า คือ การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่ใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร การบริการลูกค้ามีอยู่หลายประเภท ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ บางประเภทของการบริการลูกค้าได้แก่

     - การบริการลูกค้าแบบออนไลน์ เป็นการให้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอป หรืออีเมล การบริการลูกค้าแบบนี้สะดวกและรวดเร็ว แต่อาจขาดความส่วนบุคคล

     - การบริการลูกค้าแบบโทรศัพท์ เป็นการให้บริการผ่านสายโทรศัพท์ เช่น ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์สำนักงาน การบริการลูกค้าแบบนี้สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพเสียงหรือค่าโทรศัพท์

     - การบริการลูกค้าแบบหน้าต่อหน้า เป็นการให้บริการโดยพนักงานขาย พนักงานเคาน์เตอร์ หรือพนักงานให้บริการที่สถานที่ขายสินค้าหรือให้บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร หรือโรงแรม การบริการลูกค้าแบบนี้มีความส่วนบุคคลสูง แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาให้บริการหรือจำนวนพนักงาน

     ไม่ว่าจะใช้ประเภทใดของการบริการลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร เข้าใจความต้องการของลูกค้า เป็นมิตร เป็นผู้ช่วย เป็นผู้แก้ไขปัญหา และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?