หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

กฎสำหรับการบริการลูกค้าที่ดีมีกี่ข้อ ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ไม่มีคำตอบที่แน่นอน แต่สามารถแนะนำได้ว่า มีหลักการหลักๆ ดังนี้

      - เป็นผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ คือ มีความรู้และทักษะในสินค้าหรือบริการที่ขาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

      - เป็นผู้ให้บริการที่เป็นมิตร คือ มีความสุภาพ อ่อนโยน ใส่ใจ และเป็นกันเองกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย ยิ้ม หรือใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสม

      - เป็นผู้ให้บริการที่เป็นธรรม คือ ไม่เลือกปฏิบัติกับลูกค้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม

      - เป็นผู้ให้บริการที่เป็นซื่อสัตย์ คือ ไม่โกหกหรือหลอกลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ ราคา โปรโมชัน หรือการรับประกัน

      - เป็นผู้ให้บริการที่เป็นใจลูกค้า คือ เข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และพยายามตอบสนองได้ให้ดีที่สุด

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?