หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

คุณสมบัติของผู้ให้บริการมีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     นี่เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการ และงบประมาณของตน จะแนะนำคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ควรคำนึงถึง โดยมีดังนี้

     - คุณภาพของบริการ ผู้ให้บริการควรมีมาตรฐานการให้บริการที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้า

     - ราคาของบริการ ผู้ให้บริการควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ไม่เกินไปหรือต่ำไปจนไม่สมเหตุสมผล

     - ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการควรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้

     - การสื่อสารและการบริการหลังการขายของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการควรมีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและสะดวกสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นก่อน ระหว่าง หรือหลังการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังควรมีการบริการหลังการขายที่ดี เช่น การรับประกัน การซ่อมแซม หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?