หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

หลักการสำหรับจิตบริการของผู้ให้บริการมีอะไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     นี่คือคำถามที่ผู้ให้บริการทุกคนควรตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตาม เพราะจิตบริการที่ดีจะส่งผลดีต่อการประสบความสำเร็จในธุรกิจ และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หลักการสำหรับจิตบริการของผู้ให้บริการมีดังนี้

     - มีความกระตือรือร้นและยินดีในการให้บริการ ผู้ให้บริการควรแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและยินดีในการช่วยเหลือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการยิ้มแย้ม ทักทาย หรือพูดคุยอย่างเป็นมิตร ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกถูกเคารพและได้รับความสนใจ

    - เข้าใจความต้องการและความประสงค์ของลูกค้า ผู้ให้บริการควรฟังและสังเกตความต้องการและความประสงค์ของลูกค้าอย่างถี่ถ้วน และให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่เหมาะสม ไม่เพียงเพื่อขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการ

    - เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีปัญญา ผู้ให้บริการควรมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการที่ขาย และสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ไม่เพียงเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า แต่ยังเพื่อส่งเสริมการป้อนกันปัญหาในอนาคต

     - เป็นผู้ให้บริการที่มีจินตนาการและสามารถปรับตัวได้อย่างเห็นชอบ ผู้ให้บริการไม่ควรยึดติดกับกรอบของกระบวนการให้บริการที่โดยปกติ แต่ควรมีจินตนาการและสามารถปรับตัวได้อย่างเห็นชอบ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลด ของแถม หรือบริการพิเศษ

     - เป็นผู้ให้บริการที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ผู้ให้บริการควรปฏิบัติตามสัญญาหรือคำสัญญาที่ทำกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา คุณภาพ หรือเวลาการให้บริการ และไม่ควรโกหกหรือหลอกลูกค้าเพื่อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและกลับมาใช้บริการอีก

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?