หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การทำให้ลูกค้าประทับใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้น คุณควรทำอย่างไรเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีแก่ลูกค้าของคุณ ? นี่คือบางสิ่งที่คุณอาจลองทำ:

      - เข้าใจความต้องการและความประสงค์ของลูกค้า และให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

      - ให้บริการที่มีมาตรฐานสูง และเป็นมิตร สุภาพ และเป็นกันเอง

      - ติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน

      - เชิญลูกค้าให้ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริการ

      - ให้ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการของคุณ และแสดงความยินดีต้อนรับ

      - เสนอโปรโมชัน ส่วนลด หรือของดีแก่ลูกค้าที่ซื้อบ่อย หรือเป็นสมาชิก

      - เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?