หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การปฏิบัติงานด้วยจิตบริการก่อให้เกิดผลดีต่างๆอย่างไรบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การปฏิบัติงานด้วยจิตบริการคือการที่เรามีความตั้งใจที่จะให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างดีที่สุด โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว แต่เน้นไปที่ความพึงพอใจและความสุขของผู้รับบริการ การปฏิบัติงานด้วยจิตบริการมีผลดีต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดังนี้

     - ผู้ให้บริการจะได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนได้

     - ผู้ให้บริการจะได้รับความภูมิใจและความสุขในการทำงาน เพราะเห็นผลลัพธ์ที่ดีและได้รับการชื่นชมและขอบคุณ

     - ผู้ให้บริการจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริการ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

     - ผู้รับบริการจะได้รับความพอใจและความสุขจากการได้รับบริการที่ดี ทำให้เกิดความประทับใจและความจำกัด

     - ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์จากการได้รับบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

     - ผู้รับบริการจะเป็นปัจเจกช่ายในการเผยแพร่ชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

     จากผลดีต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแสดงถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับการทำงานของเราเอง

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?