หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

การบริการหลังการขายทำได้โดยวิธีใดบ้าง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     การบริการหลังการขาย คือ การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหลังจากที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย ซึ่งอาจประกอบด้วยการรับประกัน การซ่อมแซม การสนับสนุนทางเทคนิค การให้คำแนะนำ หรือการตอบคำถามต่างๆ การบริการหลังการขายทำได้โดยวิธีใดบ้าง ? มีหลายวิธีที่ผู้ขายสามารถให้บริการหลังการขายได้ เช่น

     - สร้างเว็บไซต์ แอป หรือโทรศัพท์สำหรับลูกค้าติดต่อเมื่อมีปัญหา ข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ

     - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และให้ตัวเลือกในการติดตามสถานะการจัดส่ง

     - ให้บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ให้กับสินค้าที่ชำรุดหรือไม่ทำงานได้อย่างถูกต้อง

     - ให้บริการประกันสินค้าและบริการ เช่น การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า หรือการขยายเวลาประกัน

     - ให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ลูกค้าที่ใช้สินค้าหรือบริการที่มีความซับซ้อน เช่น ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ไอที หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

     - ให้บริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่น การให้คำแนะนำ เกร็ดความรู้ เคล็ดลับ ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

     - เก็บข้อมูลและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ

     - เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น โซเชียลมีเดีย เอเมล์ SMS โทรศัพท์

     - เข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้า เพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์และเป็นไปตามความคาดหวัง

     โดยทั่วไปแล้ว ผู้ขายจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหลังการขายที่ดี เพื่อสร้างความภักดี ความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มการซื้อซ้ำ การแนะนำ และการประชาสัมพันธ์ของผู้ขาย

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?