หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

Segment กับ Target ต่างกันยังไง ?


วันที่ : 10 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     Segment กับ Target คือคำที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างสินค้าหรือบริการให้เหมาะสม แต่มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

     Segment หมายถึงการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะที่คล้ายกัน เช่น อายุ เพศ รายได้ พฤติกรรมการซื้อ ความสนใจ หรือความต้องการ เป็นต้น การทำ Segment เป็นขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้เห็นภาพรวมของลูกค้าที่มีอยู่

     Target หมายถึงการเลือก Segment ที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมและมีศักยภาพสูงสุดสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะเสนอ การทำ Target เป็นขั้นตอนที่สองในการวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและปัญหาของลูกค้าใน Segment นั้นๆ

     ดังนั้น Segment กับ Target ต่างกันตรงที่ Segment เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยไม่คำนึงถึงสินค้าหรือบริการที่จะขาย ในขณะที่ Target เป็นการเลือก Segment ที่เห็นว่าสินค้าหรือบริการที่จะขายจะตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ดีที่สุด

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ESB คืออะไร ?
2 Service Excellence มีอะไรบ้าง ?
3 พฤติกรรมการบริการ มีอะไรบ้าง ?
4 การบริการที่เป็นเลิศ มีลักษณะอย่างไร ?
5 ลูกค้ามี 4 แบบมีอะไรบ้าง ?
6 บริการอย่างไรให้ได้ใจประชาชน ?
7 เป้าหมายการเรียนรู้หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศของตัวเราเองเพื่ออะไร ?
8 หัวใจสำคัญของการบริการคืออะไร ?
9 การบริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญกับใครมากที่สุด ?
10 ลูกค้าประเภทไหนที่พนักงานขายสินค้าได้ยากที่สุด ?
11 Customer Segmentation มีอะไรบ้าง ?
12 กลุ่มเป้าหมายงานบริการ มีใครบ้าง ?
13 งานบริการ หมายถึงอะไร ?
14 การทำงานเป็นทีมในงานริการ มีความหมายว่าอย่างไร ?
15 ผู้ให้บริการควรรับฟังลูกค้าด้วยลักษณะและท่าทีอย่างไร ?
16 เป้าหมายในการให้บริการ คืออะไร ?
17 คำว่า service mind แยกเป็นคำตามตัวอักษรได้อย่างไรบ้าง ?
18 ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Service Mind” ?
19 5 หัวใจการบริการ มีอะไรบ้าง ?
20 ทำไมพนักงานทุกตำแหน่ง ต้องมี Service Mind ?