หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน


หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


     หลักสูตรนี้ เน้นฝึก Role Play รายบุคคล จึงจำกัดผู้เข้าเรียนในกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด เน้นการอบรมในเรื่องการเตรียมตัว ศิลปะการเจรจาต่อรอง ทักษะการเจรจาแบบสานสัมพันธ์ กระบวนการยุติการเจรจาการแก้ปัญหา และหลักการรับคำตำหนิ แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีระบบ พร้อมการดำเนินการหลังจบการเจรจา 

     โดยวิทยากรมีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ฝึกเรียนรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ของผู้เข้าอบรม พร้อมขั้นตอนการนำกลับไปใช้ในการรับมือแก้ปัญหาในการทำงานจริง

หัวข้ออบรม


 1. เปรียบเทียบความแตกต่าง Complaints & Comment
 2. ทฤษฎีของความคาดหวังและความต้องการลูกค้าผู้รับบริการ
 3. องค์ประกอบ 7 ประการในการเจรจาต่อรอง (Seven Negotiation) ให้สำเร็จ
 4. วางแผนสำรองการเจรจา (Alternatives)
 5. ศิลปะการเจรจาต่อรอง (Negotiations)
 6. ทักษะการเจรจาแบบคู่ขนาน (Negotiating on two tracks)
 7. ทักษะการเปลี่ยนเกมหรือยุติการเจรจา
 8. แนวทางการเจรจาแบบมาตรฐานและหลักเกณฑ์(Standards)
 9. แนวทางการเจรจาแบบระดมสมอง (Brainstorming)
 10. ปัญหาที่พบมากที่สุดในการเจรจา
 11. กับดักความสำเร็จการเจรจาต่อรอง
 12. ขั้นตอนเมื่อรับคำตำหนิร้องเรียน (Complaints)
 13. กับดักความสำเร็จการรับคำตำหนิ
 14. กระบวนการหลังจบการเจรจาหรือรับเรื่องตำหนิร้องเรียน
 15. Workshop : ตั้งคำถาม  สมมุติฐานและทำแผนภาพเจรจา
 16. Workshop : การเจรจาแบบคู่ขนาน
 17. Case Study :ฝึกเขียนสื่อสารตอบกลับหลัง Complaints & Comments
 18. Individual Test  
 19. Scenario-Based Learning 
 20. Role Play 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


-

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ฝ่ายปฏิบัติการและงานด้านการดูแลให้บริการลูกค้า 
 •  งานประชาสัมพันธ์ งานบุคคล งานขาย งานการตลาด
 • แผนกพัฒนาบริการ ทีมพัฒนาคุณภาพ ทีม CRM
 • พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 • หัวหน้าทีม หัวหน้างาน ผู้จัดการ

ระยะเวลา


7 ชั่วโมง (1วัน)

รูปแบบการอบรม


-

หมายเหตุ


 • คอร์สนี้เน้นการฝึก Workshop และประเมินรายบุคคล ทั้งการพูด การเขียน การแก้ปัญหา จำกัดกลุ่มละไม่เกิน 15 คน เท่านั้น

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน


หลักสูตร Complaints Handling & Negotiation นี้ เน้นฝึก Role Play รายบุคคล จึงจำกัดผู้เข้าเรียนในกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด เน้นการอบรมในเรื่องการเตรียมตัว ศิลปะการเจรจาต่อรอง

วันและเวลาที่จัดทำ 27 สิงหาคม 2566 00:36:13

จำนวนผู้เข้าชม 826 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน

หลักสูตร Complaints Handling & Negotiation นี้ เน้นฝึก Role Play รายบุคคล จึงจำกัดผู้เข้าเรียนในกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด เน้นการอบรมในเรื่องการเตรียมตัว ศิลปะการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์

Keyword Pitching and Growth Mindset เหมาะสำหรับ ผู้อบรมที่ต้องการฝึกการโชว์ตนเอง เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกด้านการพูด ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะ หรือมองหาแนวทางการสอนปรับแก้ไขจุดบกพร่องในตนเอง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ 2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)

หลักสูตรนี้ พัฒนามาจากกระบวนการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับจากงานวิจัยสถานพยาบาลในต่างประเทศ นำหลักสูตรมาประยุกต์ใช้จัดการอบรมจริงในงานการพยาบาลการแพทย์ คลินิกต่างๆ