หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ใครมีหน้าที่ เขียน JD ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ในการเขียน JD หรือ Job Description นั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและผู้จัดการที่รับผิดชอบต่องานและบุคลากรในแผนกของตน เพราะเขาเป็นผู้ที่รู้เรื่องความต้องการ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกนั้นๆ อย่างดีที่สุด JD จึงเป็นเอกสารที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานได้อย่างชัดเจน และยังเป็นเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการได้อีกด้วย