หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

ใบกําหนดหน้าที่งาน (Job Description) คืออะไร และมีประโยชน์อะไรบ้าง ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     ใบกําหนดหน้าที่งาน (Job Description) คือเอกสารที่บรรยายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และเงื่อนไขของตำแหน่งงานที่ต้องการจ้าง ใบกําหนดหน้าที่งานมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดังนี้

     - ช่วยให้ผู้สมัครงานเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ว่าจ้าง

     - ช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีเกณฑ์

     - ช่วยให้พนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาศักยภาพต่อไป

     - ช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดแผนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม

     ใบกําหนดหน้าที่งานเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการบุคคลในองค์กร จึงควรจัดทำอย่างละเอียดและถูกต้อง